YAZIM KURALLARI

YAZIM KURALLARI

Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

 • Kâğıt Boyutu: A4 Dikey
 • Üst Kenar Boşluk: 2,5 cm
 • Alt Kenar Boşluk: 2,5 cm
 • Sol Kenar Boşluk: 3 cm
 • Sağ Kenar Boşluk: 2,5 cm
 • Yazı Tipi: Times New Roman
 • Yazı Tipi Stili: Normal Boyutu (normal metin): 12 Boyutu (dipnot metni): 10
 • Paragraf Aralığı: Önce 6 nk, sonra 0 nk
 • Satır Aralığı: Bir buçuk (1,5)

 

YAZIM DÜZENİ

Başlıktan sonra Times New Roman, 10 punto, sağa hizalı olarak yazarın AD SOYAD
verilmeli, ilave edilecek * simgeli dipnota da Times New Roman, 10 punto olarak “Unvan,
Üniversite Adı, Fakülte Adı, Şehir-Ülke, e-posta” yazılmalıdır. Bildirinin en az 150 en fazla 200 kelime olacak şekilde Türkçe ve İngilizce özetleri bulunmalıdır. Özetlerden sonra 5 anahtar
sözcük bulunmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler Times New Roman, 10 punto büyüklüğünde
olmalıdır. Yazıda bölüm başlıkları varsa, 12 punto, koyu ve ortalanmış olmalıdır. Yazıda bulunan alt başlıklar 12 punto, koyu, ilk harfler büyük ve sola yaslanmış
olmalıdır. MAKALE BAŞLIĞI, GİRİŞ, SONUÇ ve KAYNAKLAR dışında tüm başlıklar küçük olacak.

 

TAM METİN BİLDİRİ YAZIM KURALLARI
DİPNOT VE KAYNAKÇA: KLASİK YÖNTEM

 

Kitabı kaynak gösterme:
Dipnotta: Yazar Adı Soyadı, Kitap adı -varsa- kitabın cilt sayısı (mesela “Mesnevi I-VI” gibi), Yayınevi, Yayın yeri Yayın Yılı, sayfa numarası.

Örnek:
Adnan Karaismailoğlu, Mesnevî-i Ma’nevî I, Akçağ Yayınları Ankara 2007, 26.

 

Kaynakçada:
Yazar Soyadı, Adı, Kitap adı -varsa- kitabın cilt sayısı (mesela “Mesnevi I-VI” gibi), Yayınevi,
Yayın yeri Yayın Yılı.

Örnek:
Karaismailoğlu, Adnan, Mesnevî-i Ma’nevî I, Akçağ Yayınları, Ankara 2007.

 


Süreli yayınları kaynak gösterme:

Dipnotta: Yazar adı soyadı, “Makalenin adı”, Derginin adı (İtalik olacak), cilt:  …., sayı: …. (Ay, yıl), sayfa numarası.

Örnek:
Cengiz Gündoğdu, “Âşık Sümmânî’de Aşkın Metafiziği”, Tasavvuf İlmi ve Akademik
Araştırma Dergisi
, 8 (18), 2007, 147.

 

Kaynakçada: Yazar soyadı, adı, “Makalenin adı”, Derginin adı (İtalik olacak), cilt: …, sayı: … (Ay, yıl), dergide hangi sayfalar arasında olduğu (ss)

Örnek:
Gündoğdu, Cengiz, “Âşık Sümmânî’de Aşkın Metafiziği”, Tasavvuf İlmi ve Akademik
Araştırma Dergisi
, 8 (18), 2007, 113-154.

 

Kitap Adı

Kitap adı hiç değiştirilmeden başlık sayfasındaki (İç kapaktaki), şekli ile italik olarak
verilmelidir. Eğer biri ana, diğeri alt olmak üzere iki ayrı başlık varsa ve bunu belirten bir
işaret kullanılmamışsa, o takdirde ikisinin arasına çizgi veya virgül konulmalıdır.
Örnek:

Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı İmparatorluğu`nda Marjinal Sufilik: Kalenderiler (XIV-XVII.
Yüzyıllar)
, TTK Yayınları, Ankara 1992,

 

Aynı Kaynağa Yeniden Başvurma
Birinci kez dipnotta geçen bir kaynağa yeniden başvurulduğunda, o kaynak
hakkındaki tüm bilgiler yinelenmez. Bu bilgiler önceki dipnotta belirtildiğinden ikinci ve daha
sonraki başvurularda yalnızca yazarın soyadı, eser adı (italik olacak) ve sayfa numarası belirtilmelidir.

Örnek:
Gündoğdu, Hacı Bektaş-ı Veli, 34.

 

Arşiv Belgelerinin Kullanımı

Dipnotta: Başbakanlık Osmanlı Arşivi
Dipnotta kullanılacak Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ne ait belgelerin/defterlerin ilk kez
kullanımında tam künye verilmeli ve parantez içerisinde kullanılan belgelerin/defterlerin
kısaltması verilmelidir. Aynı arşivde kullanılacak aynı fona ait belge ve defter serilerine ikinci
kez müracaat edildiğinde ise sadece kısaltmaları kullanılmalıdır. Kullanılan fon değiştiği
takdirde ilk dipnot yeniden tam künye şeklinde verilmelidir.

 

Örnek:
Örnek 1-) Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA.), Bâb-ı Âsafî Mektubi Kalemi
Mühimme Evrakı, (A. MKT. MHM.), 122/96, 30 Temmuz 1908 (1 B. 1326).

Örnek 2-) Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA.), Maliyeden Müdevver Defter,
(MAD.d), 21261, s. 2.

 

Aynı Fona Yeniden Müracaat:
Örnek 1-) BOA.A.MKT.MHM., 1/16, 27 Nisan 1840 (25 S. 1256)
Örnek 2-) BOA.MAD.d., s. 16.
Kaynakçada: Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA.)
Bâb-ı Âsafî Mektubi Kalemi Mühimme Evrakı, (BOA. A. MKT. MHM.) 122/96; 1/16.

Maliyeden Müdevver Defterler (MAD.d.) 21261.

 

 

 

يجب عليكم كتابة البحث باستخدام برنامج تحرير النصوص word بالمواصفات التالية:

مقاس الصفحة A4

الهوامش من اليسار (3) سم، وبقية الاتجاهات (أعلى، وأسفل، ويمين) (2.5) سم.

الخط المستخدم (Times New Roman)

نمط الخط المستخدم في المتون عادي وبحجم (12)، وفي الحواشي بحجم (10)،

 ويجب أن تكون المسافة بين الفقرات 6 نقطة لما قبلها، و 0 نقطة لما بعدها

ويجب أن يكون تباعد الأسطر متعدداً بمقدار (1.5) سم.

 

طريقة كتابة البحث:

بعد عنوان البحث يُكتب اسم الباحث وكنيته في يمين الصفحة، ويتم ذكر اسم الجامعة والكلية والمدينة والدولة وعنوان البريد الإلكتروني في الحاشية باستخدام علامة النجمة *

يجب كتابة ملخص البحث باللغتين التركية والإنجليزية، ويجب ألا يتجاوز عدد كلمات الملخص التركي والإنجليزي (200) كلمة لكلّ منهما، ويجب أن يستخدم خط (Times New Roman) بحجم (10).

 ويُتبع كل ملخص (تركي /إنجليزي) بالكلمات الدالة (المفتاحية)، بحيث لا يتجاوز عددها (5) كلمات.

إذا كان هناك عناوين رئيسية فيجب أن تكتب بحجم (12) بخط غامق ويجب أن توضع في وسط السطر، أما العناوين الفرعية فيجب أن تكتب بخط غامق وبحجم 12 وتوضع محاذية إلى اليسار، ويجب أن تكتب الحروف الأولى منها كبيرةً. ويجب أن تكون جميع العناوين باستثناء عنوان البحث، والمدخل والخاتمة والمصادر بأحرف صغيرة.

قواعد كتابة نص كامل

حاشية ومراجع: الطريقة الكلاسيكية

 

نقلا عن الكتاب

في الحاشية السفلية:

في الحاشية السفلية: اسم المؤلف ، اللقب ، اسم الكتاب ، رقم مجلد الكتاب، الناشر ، مكان النشر سنة النشر ، ج. ، ص.

مثال:

خير الدين، التونسي، أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك، دار الكتاب المصري، القاهرة: 2012م، ج 1، ص 1.

في الببليوغرافيا:

اسم المؤلف، اللقب ، اسم الكتاب ، رقم مجلد الكتاب، الناشر ، مكان النشر سنة النشر.

مثال:

التونسي، خير الدين، أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك، دار الكتاب المصري، القاهرة: 2012م.

 

: إحالة الدوريات

في الحاشية: اسم المؤلف ولقبه ، "اسم المقال" ، اسم المجلة ، المجلد:…. ، العدد:…. (الشهر ، السنة) ، ص. (صفحة)

مثال:

محمد أنس سرمیني، "الإمام الشاطبي وتحرير مذهبه في السنة النبوية المستقلة"، مجلة الحدیث، المجلد: 7، العدد:13 ،(يونيو2017) ، ص 3.

في الببليوغرافيا:

لقب المؤلف ، الاسم ، "اسم المقال" ، اسم المجلة ، المجلد: ... ، الرقم: ... (الشهر ، السنة) ، الصفحات في المجلة

سرمیني، محمد أنس ، "الإمام الشاطبي وتحرير مذهبه في السنة النبوية المستقلة"، مجلة الحدیث، المجلد: 7، العدد:13 ،(يونيو2017) ، ص 34-62.

 

عنوان كتاب

يجب كتابة عنوان الكتاب بخط مائل مع كتابة شكله على صفحة العنوان (الغلاف الداخلي) دون تغيير. إذا كان هناك عنوانان منفصلان ، عنوان فرعي رئيسي وآخر فرعي ، ولا توجد علامة تشير إلى استخدام هذا العنوان ، فيجب وضع شرطات أو فاصلات بينهما.

مثال:

أحمد يسار أوجاك ، التصوف الهامشي في الدولة العثمانية: كالينديريس (الرابع عشر - السابع عشر قرون) ، منشورات

، أنقرة، 1992. TTK

 

  إعادة التقديم على نفس المصدر

عندما تتم الإشارة إلى مصدر مذكور في حاشية سفلية لأول مرة ، لا يتم تكرار جميع المعلومات حول هذا المصدر. نظرًا لأن هذه المعلومات مذكورة في الحاشية السفلية السابقة ، يجب تحديد نسبة, لقب اوكنية المؤلف واسم الكتاب(بخط مائل) ورقم الصفحة فقط في التطبيق الثاني والتطبيقات اللاحقة

مثال:

التونسي، أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك، ص 19.

 

                                                

 

Papers must be written in a Microsoft Word program and page layouts must be organized as follows:

 • Paper Size: A4 Vertical
 • Top Margin: 2.5 cm
 • Bottom Margin: 2.5 cm
 • Left Margin: 3 cm
 • Right Margin: 2.5 cm
 • Font: Times New Roman
 • Font Style: Normal Size (Normal Text): 12 Size (Footnote Text): 10
 • Paragraph Span: 6 nk first, then 0 nk
 • Line Spacing: One and a half (1,5)

FULL PAPER WRITING RULES

FOOTNOTE AND RESOURCE: CLASSICAL METHOD

Sourcing book:

Footnote: Author’s Name and Surname, Title of the Book, -if any- the volume of the book (such as “Mesnevi IVI”), Publisher, Place of Publication, Year of Publication, Page Number.

Sample:

Adnan Karaismailoğlu, Mesnevî-i Ma’nevî, I, Akçağ Publications Ankara 2007, 26th.

In Bibliography

Author’s Surname, Author’s First Name, Book Name, -if any- Volume of the Book (such as “Mesnevi I-VI”), Publisher, Place of Publication, Publication Year.

Sample:

Karaismailoglu, Adnan, Mesnevi-i Ma’nevi I, Akçağ Publications, Ankara, 2007.

 

Referencing periodicals:

Footnote: Author’s name and surname, “Article name”, Journal Name (Italics), Volume: …, Issue: …. (Month, Year), Page Number.

Sample:

Cengiz Gündoğdu, “Âşık Sümmânî’de Aşkın Metafiziği”, Tasavvuf İlmi ve Akademik
Araştırma Dergisi
, 8 (18), 2007, 147.

In Bibliography

Author’s Surname, Author’s Name, “Name of the Article”, Journal Name (Italics), Volume: …, Issue: … (Month, Year)

Sample:

Gündoğdu, Cengiz, “Âşık Sümmânî’de Aşkın Metafiziği”, Tasavvuf İlmi ve Akademik
Araştırma Dergisi
, 8 (18), 2007, 113-154.

Book Name

The title of the book should be given in italics on the title page (on the inner cover), never changed. If there are two different headings, one of which is the main and the other is the bottom, and there is no sign indicating this, then a line or comma must be placed between the two.

Sample:

Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı İmparatorluğu`nda Marjinal Sufilik: Kalenderiler (XIV-XVII.
Yüzyıllar)
, TTK Publications, Ankara 1992.

Re-Same Source

When a resource is first referenced in a footnote, all information about that resource is not repeated. Since this information is stated in the previous footnote, only author’s surname, title (italics) and page number should be indicated in the second and subsequent applications.

Sample:

Gündoğdu, Hacı Bektaş-ı Veli, 34.

Use of Archive Documents

Footnote: Prime Ministry Ottoman Archives

For the first time use of the documents / books belonging to the Prime Ministry Ottoman Archives to be used in footnotes, full identification should be given and an abbreviation of the documents / books used in brackets should be given. When a second application is made to the documents and book series of the same document to be used in the same archive, only abbreviations should be used. If the funds used change, the first footnote should be given again in full citation.

Sample:

1-) Prime Ministry Ottoman Archives (BOA.), Bâb-ı Âsafî Mektubi Kalemi
Mühimme Evrakı, (A. MKT, MHM.), 122/96, July 30, 1908 (1 B. 1326).

2-) Prime Ministry Ottoman Archives (BOA.), Maliyeden Müdevver Defter, (MAD.d), 21261, p. 2nd.

 

Same Fee Reapply

1-) BOA.A.MKT.MHM., 1/16, April 27, 1840 (25 p. 1256)

2-) BOA.MAD.d., p. 16.

In Bibliography: Prime Ministry Ottoman Archives (BOA.)

Bâb-ı Âsafî Mektubi Kalemi Mühimme Evrakı, (BOA, A. MKT, MHM.) 122/96; 1/16. Maliyeden Müdevver Defterler (MAD.d.) 21261.