KONGRE HAKKINDA

Her şehrin bir hafızası vardır. Bu hafıza onu hem tarihin derinliklerine hem de geleceğin dünyasına bağlar. Böylelikle şehir, mazi ile âti arasında bir sarkaç gibi sürekli hareket eden hafızası sayesinde kendi gelecek tasavvurunu inşa eder. Mazi, tarihin derinliğine ne kadar kök salmışsa, âti o nispette güçlü ve esaslı olur. Diyarbakır,   beşeriyet tarihinin en kadim şehirlerinden biri olma hüviyetini haizdir. Bu yönü, onu zengin bir kültür ve medeniyet mirasıyla beslenen sağlam köklere sahip kılar. Bu kökler Diyarbakır'a bir cihetten  ilim, kültür ve sanat damarları biteviye canlı kalan bir şehir olma vasfı kazandırırken öte yandan gelenek ve gelecek arasında bocalamadan yönünü tayin edebilme kabiliyeti kazandırmıştır.

Şehrin hafızasını, onun gelecek tasavvurunun inşasında belirleyici kılmaya matuf bu kongre, interdisipliner pencereden Diyarbakır’ın eski ve yeni ilişki biçimlerini anlama çabasıdır. Bir yandan Diyarbakır’a kimlik kazandıran hususların ontolojik, tarihi ve mekânsal kodlarını çözümlemek, öte yandan şehrin geleceğine dair ufuk açıcı projeksiyonlar tutmak gibi bir amaca matuftur. Bu bağlamda şehrin tarih ve hafızasından beslenen bir gelecek tasavvuru inşası, kongrenin akademik gerekçesidir.

Keskin bir disiplin sınırlaması olmaksızın tasvir edici, açıklayıcı, anlamlandırıcı, yorumlayıcı ve yönlendirici bildirilerin beklendiği bu kongrenin hem interdisipliner sınırların sorgulanmasına hizmet etmesi hem de Diyarbakır’ın tarih, coğrafya, ekonomi ve toplum odaklı bir bakış açısıyla yeniden anlaşılmasına imkan sağlayacak bir zemin oluşturması beklenmektedir. Diyarbakır Valiliği, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Yenişehir Belediyesi ve İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şubesi paydaşlığında 16-18 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan kongre, özgün araştırmalarıyla katılım sağlayacak akademisyenlerin katkılarını beklemektedir.

 

KONGRE HAKKINDA

Diyarbakır'ın Gelecek Tasavvuru Kongresi

DİYARBAKIR TARİHİ HAKKINDA